|Ako Polly the Collie funguje
Knagi


FAQ - najčastejšie kladené otázky

QV akom veku sa má dieťa začať učiť druhý jazyk?

Teraz! Nikdy nie je príliš skoro. Ale môže byť príliš neskoro! Do veku 7 rokov je to jedinečná príležitosť učiť sa po anglicky. Táto možnosť sa už nebude opakovať. Všetky dnešné výskumy uvádzajú, že deti sa do veku 7 rokov dokážu naučiť akékoľvek množstvo jazykov za predpokladu, že sú tieto jazyky predstavované systematickým, interaktívnym a zábavným spôsobom. Kurzy Didi a Polly ponúkajú 4 roky zábavného, ale pedagogicky spoľahlivého učenia sa angličtiny..

QV čom sa Didi a Polly líši od ostatných kurzov?

Piesne a aktivity Didi a Polly umožňujú deťom učiť sa angličtinu tromi spôsobmi: foneticky, pohybovo a vizuálne. Tým je zabezpečené zapojenie celého mozgu na celkové učenie. Deti sa učia, opakujú a prednášajú príbehy a hrajú sa hry, pričom používajú originálne piesne v angličtine, ktoré sú veľmi živé, majú rôzne tempo a štýl, takže deti to naozaj baví. Videomateriál, vynikajúca hudba a piesne, príbeh, divadlo, hry a ešte oveľa viac, spolu s učiteľmi špeciálne školenými na kurzy Didi a Polly – to všetko je naozaj jedinečné..

Ako treba motivovať deti, aby sa naučili nový jazyk?

Všetky deti sú prirodzene motivované na učenie a sú zvedavé na okolitý svet. Učebné materiály Didi a Polly sú špeciálne navrhnuté tak, aby stimulovali detský mozog na osvojovanie jazyka a motivovali na učenie zábavným spôsobom – takže sa to stane prirodzenou súčasťou ich života. Opakované počúvanie a pozitívne posilnenie učenia našimi kvalitnými učebnými materiálmi ukázali overené výsledky v škôlkach na celom svete. .

QOdkiaľ pochádzajú učitelia Didi a Polly a aké majú skúsenosti?

Naši učitelia sú uznávaní profesionáli, odborne spôsobilí poskytovať mladým žiakom výučbu, rady, podporu a motiváciu. Absolvovali naše špeciálne školenie pre učiteľov a stali sa uznanými učiteľmi Didi a Polly. Sú považovaní za to „najlepšie z najlepšieho“ v oblasti raného vzdelávania na celom svete..

Čo ak moje dieťa začne chodiť do skupiny, ktorá už absolvovala program predchádzajúci rok?

Každý z kurzov predstavuje nový materiál avšak založený na známych postavách, čo umožňuje, aby dieťa mohlo navštevovať akýkoľvek z uvedených kurzov, bez toho, aby sa zúčastnilo toho predchádzajúceho..