|Ako Polly the Collie funguje


Didi the Dragon: pre deti vo veku od 2 do 5 rokov

Didi the Dragon je zábavný, kreatívny a vizuálny úvod do angličtiny. Deti sa spolu s Didi a s jej priateľmi zapájajú do tvorivých činností, pričom využívajú príbehy a jednoduché riešenie problémov na rozvoj slovnej zásoby. Opakovanie, vizuálne aj auditívne, umožňuje deťom uložiť slová a vety do dlhodobej pamäti, a tak im pomáha rozvíjať ich jazykové schopnosti ľahko a rýchlo..

Učenie sa angličtiny prostredníctvom vizuálneho poznávania