|Ako Polly the Collie funguje

Séria učebných materiálov Didi the Dragon a Polly the Collie pokrýva 4 roky výučby anglického jazyka pre deti predškolského veku. Žiaci využívajú možnosti na učenie, objavenie a vyjadrenie svojej osobnosti prostredníctvom rozprávania príbehov, hudby, divadla, hier a spoločných aktivít so spolužiakmi. Vývojovo vhodná metodológia je založená na výskume a pedagogicky spoľahlivých aktivitách.

Polly a Didi sú ideálne pre materské školy, pretože:

Štyri roky učenia sa: