|Ako Polly the Collie funguje


Sťahovanie

Tieto stránky sú pre rodičov detí, ktoré sa v súčasnosti učia spolu s Didi the Dragon alebo Polly the Collie. Zahŕňajú ilustrované texty z CD a z pracovných zošitov, s ktorými deti počas hodín pracujú. Stránky vám dávajú presný prehľad o tom, z akých materiálov sa vaše dieťa učí..

Naše zošity s pesničkami, pracovné zošity a omaľovanky poskytujú deťom skvelú zábavu primeranú ich veku, určenú na posilnenie znalostí angličtiny, ktoré už nadobudli na hodinách.