|Ako Polly the Collie funguje


Učenie sa jazykov v mladom veku rozvíja myseľ!

Ako rodič chcete pre svoje dieťa tie najlepšie učebné metódy. Kurzy angličtiny Polly the Collie a Didi the Dragon sú špeciálne navrhnuté na učenie sa angličtiny v skupinovom prostredí pre deti predškolského veku. Prostredníctvom piesní, hier, rozprávania príbehov a zábavných aktivít sa malé deti naučia po anglicky bez námahy a s milým povzbudzovaním zo strany učiteľov školených v tejto jedinečnej metóde. .

Vaše dieťa pokračuje v učení aj doma pomocou audio a video nahrávok, pracovných zošitov, animovaných videí a ilustrovaných textov, ktoré si môžete stiahnuť. Sú súčasťou študijných materiálov. Fakt, že dieťa bude vystavené angličtine prostredníctvom rôznych médií aj počas týždňa, podporuje dlhotrvajúce uchovanie v pamäti a absorpciu nových slovíčok a jazykových štruktúr..

Poznámka o ďalších výhodách spevu: Deti prirodzene veľmi rady spievajú. Okrem toho, že im to umožňuje vyjadriť ich hudobné a rytmické schopnosti, je pieseň skvelým spôsobom, ako podporiť v deťoch rozvoj emocionálnych zručností a zakúsiť pocit, že patria do skupiny. A aj vám sa budú naše piesne a hudba páčiť!!

Four Štyri roky učenia sa angličtiny v škôlkach a v predškolských zariadeniach

Každá z týchto úrovní je samostatná – to znamená, že učenie sa s jedným setom nie je založené na predchádzajúcom..

Štyri roky učenia sa: :