|Ako Polly the Collie funguje


Učenie sa jazykov v mladom veku rozvíja myseľ! !

Ako učiteľ alebo riaditeľ v materskej škole určite viete, aké dôležité je už v ranom veku poskytovať deťom kvalitnú výučbu plnú pozitívneho povzbudzovania. Osvojenie si základov angličtiny je dar, ktorý vaši žiaci a ich rodičia ocenia nielen v škole, ale aj v ďalšom živote. Výskumy dokazujú, že osvojenie si druhého jazyka v ranom veku deťom poskytuje nespočetné intelektuálne aj vývinové výhody..

Kurzy Didi a Polly boli špeciálne navrhnuté pre skupinovú výučbu detí v predškolských zariadeniach. Špeciálne školení učitelia angličtiny používajú široké spektrum nástrojov (napr. hudobné audio, animované videá a pracovné zošity), aby deťom vytvorili prostredie plné podnetov a pozitívneho povzbudzovania. Navyše jedenkrát do týždňa sú deti v prostredí, v ktorom počúvajú a následne používajú výlučne angličtinu.

Pozitívom je, že osvojovanie jazyka pokračuje aj doma domácim počúvaním audio a video nahrávok a vypracovaním učebných materiálov, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť z našej internetovej stránky. Za jeden školský rok tak vaše deti získajú veľmi solídne a trváce vedomosti z anglického jazyka a to prostredníctvom piesní, novej slovnej zásoby a tvorby viet. Mnohí rodičia si vyberajú materskú školu práve na základe toho, že ponúka tieto jedinečné kurzy angličtiny..

A čo je najdôležitejšie, deti jednoducho angličtinu s kamarátkami Didi a Polly milujú, pretože je to zábava!!

Ak sa chcete skontaktovať s národným alebo s regionálnym zástupcom Didi a Polly, prosím, kliknite sem..