|Ako Polly the Collie funguje
Darujte svojim žiakom angličtinu. Ako učiteľ, prirodzene, chcete, aby vaši žiaci mali tie najpríjemnejšie spomienky na vyučovanie. Kurz angličtiny Didi a Polly bol špeciálne navrhnutý na učenie malých detí v skupinách. Špeciálne školení učitelia angličtiny používajú široké spektrum nástrojov (napr. hudobné audio, animované videá a pracovné zošity), aby deťom vytvorili prostredie plné podnetov a pozitívneho povzbudzovania. Navyše jedenkrát do týždňa sú deti v prostredí, v ktorom počúvajú a následne používajú výlučne angličtinu. Pozitívom je, že osvojovanie jazyka pokračuje aj doma počúvaním audio a video nahrávok a vypracovaním učebných materiálov, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť z našej internetovej stránky. .

“„Hodiny Polly the Collie povzbudzujú deti k tomu, aby spolupracovali v skupine. Veľmi rady sa hrajú hry a chcú byť aktívne, ale keď je potrebné sa sústrediť na hračky, na Polly a na angličtinu, vedia byť veľmi pozorné.“ Jan Marie Mueller, učiteľ Didi and Polly, Nemecko

Staňte sa učiteľom Didi a Polly

Učitelia sa môžu tešiť na nesmierne bohaté a užitočné skúsenosti pri učení kurzov Didi the Dragon a Polly the Collie vo veľkých skupinách. Tak učitelia, ako aj deti budú mať veľký prínos z dynamických príbehov, z roztomilých animácií, zo živej hudby a z piesní v rozličných štýloch a tempách a navyše zo zábavných a z ľahko zvládnuteľných choreografií. Učitelia tiež využívajú jasné a dobre organizované pedagogické pokyny na vyučovanie kurzov.

Na skontaktovanie sa s vaším národným alebo regionálnym zástupcom kliknite sem.
Contact