|Ako Polly the Collie funguje


Polly the Collie: pre deti vo veku od 4 do 7 rokov

Polly the Collie je zábavný kurz angličtiny plný hudby, počas ktorého majú deti možnosť vypočuť si rôzne hudobné štýly ako rap, džez, folk a iné. Pre každú pieseň bola starostlivo vytvorená choreografia pohybov, aby mohli deti lepšie pochopiť a vychutnať si pieseň vždy, keď ju spievajú.

Učenie sa angličtiny prostredníctvom hudby a piesní